Statistisk enhet

En statistisk enhet är en bärare av de statistiska egenskaperna i en statistisk undersökning eller ett register.

Tillbaka till ord och begrepp