Statistiska analysmetoder

Statistiska analyser används för att förklara vad som ligger bakom statistiska resultat. Regressionsanalys är ett exempel på en statistisk metod. Statistiska analysmetoder förutsätter kvantitativa data, se även kvantitativa forskningsmetoder.

Tillbaka till ord och begrepp