Sustainable Nordic Remote Labour Markets (SUNREM)

SUNREM är ett nordiskt forskningsprojekt (2023–2027) som finansieras av Nordforsk. Projektet studerar de utmaningar och möjligheter som finns på lokala arbetsmarknader i avlägsna områden i Norden. Lokala arbetsmarknader påverkas mycket av globala megatrender som demografisk förändring, klimatförändring, globalisering och teknikens utveckling. Brist på kvalificerad arbetskraft är en av de konkreta utmaningarna som finns på avlägsna arbetsmarknader i Norden. SUNREM lägger i sin forskning stort fokus på den gröna omställningen och i synnerhet på övergången till hållbara och miljövänliga lösningar.

Projektet har fallstudier i Sverige, Norge, Island och på Åland. Datainsamlingen och analyserna sker med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Projektets resultat kommer att ges ut i form av bland annat forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, seminarier och policyrekommendationer. För att ytterligare främja bärkraftiga arbetsmarknader i avlägsna områden kommer intressenter och beslutsfattare engageras i de regionerna som ingår i projektet som fallstudier.

SUNREM är ett konsortium mellan forskare från ÅSUB, Nordregio (Sverige), Fafo (Norge) och universitetet i Akureyri (Island). Genom forskningssamarbetet skapas kunskap som bygger på nordiska styrkor och kunnande.

 

I SUNREM ingår följande institutioner och forskare:

 

Nordregio, Sverige:

Anna Lundgren

Gustaf Norlén

Alex Cuadrado

Anne Katrine Ebbesen (kommunikation)

 

ÅSUB:

Sanna Roos

Katarina Fellman

Johan Flink

 

Fafo, Norge:

Camilla Houeland

Anna-Inga Hilsen

 

Universitetet i Akureyri, Island

Hjalti Johannesson

Gretar Thor Eythorsson

Bild på deltagarna i SUNREM

Länk till projektets webbplats