Svarande

Begreppet svarande omfattar de som valts ut till en undersökning och som väljer att svara, till exempel på frågor i en enkät.

Tillbaka till ord och begrepp