Tabell

En tabell är en uppställning av fakta, oftast i siffror, i rader och kolumner.

Tillbaka till ord och begrepp