Tabeller - Konsumentprisindex

 < Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Konsumentprisindex

Konsumentprisindex för Åland 1986–2019, procentuella förändringar under tolvmånadersperioder (inflation):
Tabell Excel Databas
Konsumentprisindex för Åland 2015–2019 (2015=100):
Tabell Excel Databas
Konsumentprisindex för Åland 2010–2019 (2010=100):
Tabell Excel Databas
Konsumentprisindex för Åland 2005–2019 (2005=100):  
Tabell Excel Databas
Konsumentprisindex för Åland 2000–2019 (2000=100):  
Tabell Excel Databas
Konsumentprisindex för Åland 1995–2019 (1995=100):  
Tabell Excel Databas
Konsumentprisindex för Åland 1990–2019 (1990=100):  
Tabell Excel Databas
Konsumentprisindex för Åland 1985–2019 (1985=100):  
Tabell Excel Databas