Transport och kommunikationer - Tabeller

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Transport och kommunikationer

Busslinjetrafik på Åland, antal passagerare 2004-2018
Tabell Excel Databas
Fordonsbeståndets utveckling 1962-2018
Tabell Excel Databas
Fördelning av fordon efter första bruksår 31.12.2018
Tabell Excel Databas
Trafiken på Mariehamns flygplats 1985-2018
Tabell Excel Databas
Vägtrafikolyckor 2000-2017
Tabell Excel Databas
Kvartalsvisa uppgifter om trafikolyckor på Åland år 2017-2018
Tabell Excel Databas
Antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2017 efter kommun
Tabell Excel Databas
Sammanstötning med djur år 2017 efter kommun
Tabell Excel Databas
Antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2017 efter månad
Tabell Excel Databas
Antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2017 efter olyckstyp
Tabell Excel Databas
Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2017 efter fordonstyp
Tabell Excel Databas
Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2017 efter kön och ålder
Tabell Excel Databas

 

Gamla Exceltabeller (avslutade tidsserier)