Transport och kommunikationer - Tabeller

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Transport och kommunikationer

Antal registrerade fordon enligt innehavarens hemkommun 2018-2019, efter kommun och fordonstyp
Tabell Excel Databas
Fördelning av fordon efter första bruksår 2018-2019
Tabell Excel Databas
Fordonsbeståndets utveckling 1962-2019
Tabell Excel Databas
Busslinjetrafik på Åland, antal passagerare 2004-2019
Tabell Excel Databas
Trafiken på Mariehamns flygplats 1985-2019
Tabell Excel Databas
Vägtrafikolyckor 2000-2018
Tabell Excel Databas
Kvartalsvisa uppgifter om trafikolyckor på Åland år 2017-2019
Tabell Excel Databas
Antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2018 efter kommun
Tabell Excel Databas
Antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2018 efter månad
Tabell Excel Databas
Antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2018 efter olyckstyp
Tabell Excel Databas
Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2018 efter fordonstyp
Tabell Excel Databas
Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2018 efter kön och ålder
Tabell Excel Databas
Sammanstötning med djur år 2019 efter kommun
Tabell Excel Databas 

 

Gamla Exceltabeller (avslutade tidsserier)