Typvärde (modus)

Typvärde är det värde som förekommer flest gånger i ett datamaterial, och kan användas som ett mått för att beskriva materialet. Ett material kan ha flera typvärden. Jämför medelvärde och median

Tillbaka till ord och begrepp