Uppgiftskälla

Uppgiftskällan anger varifrån och på vilket sätt datamaterialet erhållits.

Tillbaka till ord och begrepp