Urval

Den grupp som på något sätt valts ut till exempel att delta i en undersökning. Se stratifierat urval

Tillbaka till ord och begrepp