Urvalsfel

Urvalsfel kan uppstå i urvalsundersökningar. Felet innebär att urvalet inte är representativt för det man vill undersöka.
Jämför bortfallsfel och mätfel.

Tillbaka till ord och begrepp