Utbildning - Grundskolan

< Tillbaka

Här finner du statistik om eleverna i de åländska grundskolorna, deras språkstudier, specialundervisning, kön, årskurs, skola och hemkommun. Statistiken gäller i huvudsak situationen i början av läsåret, eller den 30 augusti respektive år.

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Grundskolan

Exempel på en databastabell du kan skapa:

Elever i grundskolan efter kön och skola hösten 2021

Exceltabeller

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB