Utbildning - Grundskolan

< Tillbaka

Här finner du statistik om eleverna i de åländska grundskolorna, deras språkstudier, specialundervisning, kön, årskurs, skola och hemkommun. Statistiken gäller i huvudsak situationen i början av läsåret, eller den 30 augusti respektive år.

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Grundskolan

Exempel på en databastabell du kan skapa:

Elever i grundskolan efter kön och skola hösten 2021

Exceltabeller