Utbildning - Grundskolan

< Tillbaka

Här finner du statistik om grundskolan på Åland. Statistiken innefattar bland annat uppgifter om elevernas språkstudier, specialundervisning, kön, årskurs, skola och hemkommun. Statistiken gäller i huvudsak situationen i början av läsåret, eller den 30 augusti respektive år.

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Grundskolan

Tabeller

Elever i grundskolan 1975-2022 efter stadium
Tabell Excel Databas
Elever  i grundskolan 2022 efter skola och årskurs
Tabell Excel Databas
Elever i grundskolan 1990-2022 efter elevens hemkommun
Tabell Excel Databas
Antal elever med stöd för lärande och skolgång 2015-2022 efter kön och typ av stöd
Tabell Excel Databas
Andel högstadieelever som läser inget, ett eller två frivilliga språk 2022 efter antal språk och skola
Tabell Excel Databas
Andel grundskoleelever som läser frivilliga språk 2022 efter språk, kön och årskurs
Tabell Excel Databas

Exceltabeller