Utbildning - Grundskolan

< Utbildning

Här finner du statistik om grundskolan på Åland. Statistiken innefattar bland annat uppgifter om elevernas språkstudier, specialundervisning, kön, årskurs, skola och hemkommun. Statistiken gäller i huvudsak situationen i början av läsåret, eller den 30 augusti respektive år.

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

[px-graph-4]

[px-graph-5]

[px-graph-6]

[px-graph-7]