Utbildning - Studerande utanför Åland

< Utbildning

Statistiken omfattar de personer som under uppgiftsåret erhållit studiestöd av Ålands landskapsregering för studier vid läroinrättning utanför Åland. Här presenteras bland annat uppgifter om studieland, skola, utbildningsområde och utbildningsnivå.

 Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-3]

Denna bild är en tabell.