Utbildning - Studerande utanför Åland

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Studerande utanför Åland

Tabeller

Studerande utanför Åland 2004-2020 efter utbildningsnivå och studieland
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2019-2020 efter kön, utbildningsnivå och ålder
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2004-2020 efter de vanligaste universiteten, högskolorna och yrkeshögskolorna
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2020 efter utbildningsområde och studieland
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2020 efter utbildningsområde och kön
Tabell Excel Databas

Hittade du det du sökte?