Utbildning - Studerande utanför Åland

< Tillbaka

Statistiken omfattar de personer som under uppgiftsåret erhållit studiestöd av Ålands landskapsregering för studier vid läroinrättning utanför Åland. Här presenteras bland annat uppgifter om studieland, skola, utbildningsområde och utbildningsnivå.

Beskrivning av statistiken

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Studerande utanför Åland

Tabeller

Studerande utanför Åland 2004-2021 efter utbildningsnivå och studieland
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2021 efter kön, utbildningsnivå och ålder
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2004-2021 efter de vanligaste universiteten, högskolorna och yrkeshögskolorna
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2021 efter utbildningsområde och studieland
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2021 efter utbildningsområde och kön
Tabell Excel Databas