Utbildning - Studerande utanför Åland

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Studerande utanför Åland

Tabeller

Studerande utanför Åland 2009 - 2018 efter utbildningsnivå och studieland
Tabell Excel
Studerande utanför Åland 2009 - 2018 efter utbildningsnivå och kön
Tabell Excel
Studerande utanför Åland 2009 - 2018 efter utbildningsnivå och ålder
Tabell Excel
Studerande utanför Åland 2018 efter kön, utbildningsnivå och studieland
Tabell Excel
Studerande utanför Åland 2018 efter kön, utbildningsnivå och ålder
Tabell Excel
Studerande utanför Åland 2018 efter utbildningsnivå, utbildningsområde och studieland
Tabell Excel
Studerande utanför Åland 2018 efter utbildningsnivå, utbildningsområde och kön
Tabell Excel