Utbildning - Studerande utanför Åland

< Tillbaka

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Studerande utanför Åland

Tabeller

Studerande utanför Åland 2004 - 2019 efter utbildningsnivå och studieland
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2019 efter kön, utbildningsnivå och ålder
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2004-2019 efter de vanligaste universiteten, högskolorna och yrkeshögskolorna
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2019 efter utbildningsområde och studieland
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2019 efter utbildningsområde och kön
Tabell Excel Databas

Hittade du det du sökte?