Utbildning - Studerande utanför Åland - Tabeller

< Studerande utanför Åland

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Studerande utanför Åland

Tabeller

Studerande utanför Åland 2004-2023 efter utbildningsnivå och studieland
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2023 efter kön, utbildningsnivå och ålder
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2014-2023 efter de vanligaste universiteten, högskolorna och yrkeshögskolorna
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2023 efter utbildningsområde och studieland
Tabell Excel Databas
Studerande utanför Åland 2023 efter utbildningsområde och kön
Tabell Excel Databas