Utbildning - Utbildning som inte leder till examen

< Tillbaka

Statistiken om de åländska skolornas utbildning som inte leder till examen omfattar Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn, Ålands musikinstitut, Öppna högskolan (enhet inom Högskolan på Åland) och Ålands yrkesgymnasium. Uppgifter avser all utbildning som bedrivits under ett kalenderår.

Beskrivning av statistiken

Skapa en egen tabell i vår databas

Tabell - Utbildning som inte leder till examen

Exceltabeller