Utbyte mellan Sverige och Åland

En statistisk översikt av relationerna mellan Sverige och Åland

Kontakterna mellan Sverige och Åland har genom åren varit aktiva och omfattar många samhällsområden. ÅSUB har av Sveriges generalkonsulat på Åland fått i uppdrag att sammanställa statistik över utbytet mellan Sverige och Åland. Sammanställningen ger en överblick av utbytet mellan områdena i form av bland annat flyttningsrörelse, studerandeströmmar, pendling, besöksnäring samt varuhandel.

Sammanställningen grundar sig på befintlig statistik och undersökningsmaterial och översikten omfattar främst tabeller och diagram som beskriver förhållandena samt kortfattade kommentarer till statistiken. Fakta om kontakterna mellan områdena ger en god grund för utveckling av utbytet och samarbetet.

Översikten visar utvecklingen inom flera områden såsom befolkning, utbildning, arbetsmarknad, pendling, varuhandel, ägarintressen, turism och inresande. Nedanför graferna på denna sida hittar du sammanställningen "Utbyte mellan Sverige och Åland" som pdf i sin helhet. Översikten finns även på Svenska generalkonsulatets sida.

Inflyttning till Åland efter utflyttningsland (Sverige; Finland, övriga EU samt övriga länder), 1990 – 2022

. Inflyttning efter utflyttningsland (Sverige, Finland, övriga EU samt övriga länder), 1990 – 2022

Varuhandel med varor mellan Åland och Sverige 2010–2022, euro

Varuhandel med varor mellan Åland och Sverige 2010–2022, euro