Hållbar utveckling år 2024

De åländska bostadshushållens skuldsättningsgrad var år 2022 i genomsnitt 146 procent av den disponibla inkomsten

  • Produktionen av vindenergi uppgick år 2023 till ca 172,3 GWh (andelen 52,2 procent), detta är den högsta andelen för vindenergi på Åland fram tills idag.
  • Sedan år 2014 har den installerade produktionskapaciteten för solkraft ökat från ca 4 kWp till drygt 11 600 kWp år 2023. Genomsnittsstorleken på den installerade kapaciteten per mikroproducent ökade från 4 kWp till ca 10 kWp år 2023. Infografik om installerad kapacitet för elproduktion med solpaneler på Åland
  • År 2023 var den genomsnittliga vindhastigheten ca 7,4 meter i sekunden. Den vanligaste vindriktningen var sydväst (20 procent av mätningarna), följt av sydlig vind (med 16 procent av mätningarna).
  • År 2022 minskade mängden icke-farligt avfall per person, från ca 1 580 kilo år 2020 till ca 1 512 kilo år 2022. Mängden farligt avfall per capita var år 2022 nästan 71 kilo per person.
  • De åländska kvinnorna förväntades år 2022 ha en längre medellivslängd än de åländska männen. Den förväntade medellivslängden var för kvinnorna ca 84,8 år och för männen ca 81,0 år (en skillnad på ca 3,9 år).
  • År 2023 klarades i genomsnitt 83,1 procent av brotten som kommit polisen till kännedom upp, en ökning från 78,6 procent år 2022. Sedan 1980 har i genomsnitt 67 procent av brotten klarats upp. Infografik om brottslighet som kommit myndigheterna till kännedom på Åland
  • I kommunalvalet år 2023 var valdeltagandet ca 64,0 procent (2,3 procentenheter lägre än år 2019) och i lagtingsvalet var valdeltagandet ca 68,3 procent (1,4 procentenheter lägre än år 2019).
  • Köpkraftskorrigerad BNP per capita är ett grovt mått på ett lands levnadsstandard. Åland har tidigare hållit sig på en högre nivå än både Sverige och Finland, även om skillnaden minskat sedan början av 2000-talet. Sedan år 2020 har både Finland och Sverige högre köpkraftskorrigerad BNP per capita än Åland.
  • Högst lön fördelat på sektor år 2022 hade de anställda vid Ålands Landskapsregering (4 194 euro), lägst lön hade anställda vid den kommunala sektorn (3 324 euro).
  • År 2022 var de åländska bostadshushållens skuldsättningsgrad i genomsnitt 146 procent av den disponibla inkomsten. I Finland var år 2022 skuldsättningsgraden betydligt lägre än på Åland, ungefär 110 procent av den disponibla inkomsten. Infografik om hushållens skuldsättning på Åland

Publikationen är ett komplement till ÅSUBs temaområde Hållbar utveckling. Nyckeltalen på temaområdet uppdateras fortlöpande under året då ny information blir tillgänglig.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax