Inkomstfördelning och välfärd 2020

I korthet

  • BNP per capita minskade till 33 300 euro år 2018, vilket motsvarar en nedgång på 6,5 procent från 2017. Hushållens disponibla penninginkomst hade endast en marginell tillväxt på Åland 2018.
  • Ojämlikheter i hushållens inkomster var i stort sett oförändrade på Åland under 2018 men har ökat något i Finland.
  • Totalt 1 172 personer (4,0 %) levde i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland år 2018. Antalet har ökat med 19 personer från 2017.
  • Risken för fattigdom steg med 0,9 procentenheter år 2018 och uppgick då till 9,2 procent, vilket är den högsta noteringen för Ålands del under 2000talet.
  • De åländska hushållens skuldsättningsgrad har fortsatt att öka trendmässigt och uppgick till ca 151 procent år 2018. I Finland har hushållens skuldsättningsgrad varit i stort sett oförändrad de senaste tio åren och rört sig kring 110 procent.

Figur: Hushållens skuldsättningsgrad (%) på Åland och i Finland år 2002–2018, i 2019 års penningvärde

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Hela översikten finns att läsa här: 

Robin Lähde

+358 (0)18 25496
fornamn.efternamn[at]asub.ax