Inkomstfördelning och välfärd 2021

I korthet

  • Ålands köpkraftskorrigerade BNP per capita var 36 500 euro år 2019, vilket motsvarar en ökning på cirka sju procent. Även de åländska hushållens disponibla penninginkomst (median) ökade från 39 849 euro år 2018 till 40 696 euro år 2019.
  • Ojämlikheter i hushållens inkomster ökade något år 2019 och ligger nu på samma nivå som i Finland.
  • Totalt 1 186 personer (4,1 %) levde i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland år 2019. Antalet ökade med 14 personer från 2018.
  • Risken för fattigdom sjönk från 9,2 år 2018 procent till 8,8 procent till år 2019.
  • Statistiken för de äldres (65 år och äldre) ekonomi visar att medan medeltalet för inkomster totalt och för förvärvsinkomster minskar med åldern är medeltalet för kapitalinkomster jämnare. I synnerhet efter 75 års ålder minskar disponibel inkomst bland de äldre.

Figur: Medeltal (euro) för pensioner och skattepliktiga sociala förmåner bland de äldsta 2019, efter åldersgrupp 

 

Medeltal (euro) för pensioner och skattepliktiga sociala förmåner bland de äldsta 2019, efter åldersgrupp

Hela översikten finns att läsa här:

Sanna Roos

+358 (0)18 25489
fornamn.efternamn[at]asub.ax