Inkomstfördelning och välfärd 2023

I korthet:

  • Ålands köpkraftskorrigerade BNP per capita uppgick år 2021 till 33 900 euro, vilket motsvarar en ökning med cirka elva procent jämfört med 2020. Uppgången kompenserade dock inte för det stora tappet under coronåret 2020 och BNP per capita placerar sig fortsättningsvis under 2019 års nivå.
  • De åländska hushållens disponibla penninginkomst (median) ökade från 41 072 euro år 2020 till 41 456 euro år 2021.
  • Ojämlikheter i hushållens inkomster (ginikoefficient) ökade från 27,2 procent år 2020 till 29,4 procent år 2021, vilket är strax över nivån i Finland (29,1 %)
  • Totalt 1 373 personer (4,6 %) levde i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland år 2021. Antalet ökade med 155 personer från 2020.
  • Även risken för fattigdom ökade från 9,1 procent år 2020 till 9,6 procent år 2021.
  • Arbetslösheten återhämtade sig snabbt efter det svaga coronaåret 2020 med 9,5 procents arbetslöshet, till 6,8 procent år 2021 och 4,5 procent år 2022. Den relativa arbetslösheten var dock fortfarande år 2022 högre än innan coronapandemin. Även långtidarbetslöshetstalet var fortsättningsvis högre än innan pandemin och uppgick år 2022 till 3,5 procent.
     

BNP per capita för Åland, Finland och Sverige, 2008–2021

Bilden visar BNP per capita för Åland, Finland och Sverige, 2008–2021, utredning av ÅSUB.

Maria Viktorsson

+358 (0)18 25583
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Sanna Roos

+358 (0)18 25489
fornamn.efternamn[at]asub.ax