Val - Lagtings- och kommunalval

< Val

Statistiken omfattar detaljerade uppgifter på såväl kommunal nivå som för Åland totalt. För lagtingets del finns vissa uppgifter tillgängliga från och med det första valet 1922. Statistiken omfattar också resultatet av de större valdeltagandeundersökningar som har gjorts sedan 1999 samt uppgifter om kommunernas förtroendevalda under de senaste mandatperioderna.

Mobilanvändare rekommenderas att rotera skärmen för en bättre användarupplevelse

[px-graph-1]

[px-graph-2]

[px-graph-5]

[px-graph-4]

[px-graph-5]