Variabel

Den egenskap som mäts eller studeras. Egenskapen bör vara någonting som varierar. De värden som variabeln kan anta kallas variabelvärden. En variabel kan ha olika egenskaper. Den kan bland annat delas in i kvantitativ (mätbar med siffror) eller kvalitativ (uttrycks i ord).

Tillbaka till ord och begrepp