Varians

Varians är ett värde på hur mycket observationerna skiljer sig från medelvärdet.

Tillbaka till ord och begrepp