Variansanalys

En statistisk metod som kan användas för att undersöka skillnader i medelvärde och varians mellan två eller flera populationer. Det finns flera olika typer av variansanalyser som bland annat envägs variansanalys (ANOVA).

Tillbaka till ord och begrepp