Variansbredd

Skillnaden mellan det största och det minsta värdet som observeras i en serie.

Tillbaka till ord och begrepp