Viktning

Viktning är en metod för att kompensera för snedfördelning i stickprov där någon grupp blivit över- eller underrepresenterad. Viktning kan delvis kompensera till exempel för ett stort bortfall. Jämför bortfall.

Tillbaka till ord och begrepp