Ekologisk hållbarhet 1: Elanskaffningen, Gigawattimmar (GWh)

Åland producerar i allt större grad el på egen hand (framförallt vindkraft), men man är fortfarande i hög grad beroende av elimport (främst från Sverige, men även från Finland). Den egna produktionen från vindkraft har vuxit kraftigt det senaste decenniet, medan den egna produktionen från olja i stort sett har försvunnit. Den senaste åren har andelen el producerad med vindkraft sjunkit något på grund av att kapacitet inte har byggts ut, för närvarande håller tio vindkraftverk på att färdigställas i Långnabba, Eckerö. Dessa förväntas att tas i bruk under år 2022, medan år 2023 borde bli det första året med full produktion (förväntad produktion ca 130 GWh energi per år).

Infografik om elanskaffningen på Åland

Fotnot: Bioenergi är el producerad i en biokraftvärmeanläggning. Uppgifter om el producerad med solpaneler omfattar endast den överloppsenergi kunderna har levererat till elnätet när de har haft produktionsöverskott.

Uppdaterad 19.1.2022