Ekologisk hållbarhet 1: Elanskaffningen, Gigawattimmar (GWh)

Åland producerar i allt större grad el på egen hand (framförallt vindkraft), men man är fortfarande i hög grad beroende av elimport (främst från Sverige, men även från Finland). Den egna produktionen från vindkraft har vuxit kraftigt det senaste decenniet, medan den egna produktionen från olja i stort sett har försvunnit. Under år 2022 togs tio nya vindkraftverk i Långnabba, Eckerö, i bruk och vindkraftens andel av elanskaffningen ökade till 40,7 procent. År 2023 var det första året med full produktion från dessa vindkraftverk (och vindkraftens produktion uppgick till ca 172 GWh energi, motsvarande ca 52,2 procent av elanskaffningen).

Infografik om elanskaffningen på Åland

Observera att detta nyckeltal redogör för hur el rent fysiskt produceras, importeras och exporteras. Redovisningen omfattar inte handel med elenergi. Rent tekniskt så stannar all el på Åland tills den lokala produktionen överstiger den lokala konsumtionen, varvid överstigande del exporteras.

Fotnot: Bioenergi är el producerad i en biokraftvärmeanläggning. Solkraftsproduktionen uppskattas baserat på effekten av installerade solpaneler på Åland. Uppmätta uppgifter om el producerad med solpaneler omfattar i dagsläget endast den överloppsenergi kunderna har levererat till elnätet när de har haft produktionsöverskott.

Uppdaterad 4.3.2024