Ekologisk hållbarhet 4: Vattendragsbelastningen på Åland

Utvecklingen av vattendragsbelastningen (kväve och fosfor) på Åland är ganska konstant. Mängden fosfor minskade i början av 2000-talet, men har sedan dess varit i stort sett konstant. Som diagrammet i Excel-filen visar korrelerar mängden kväve rätt långt med mängden nederbörd under året, toppnoteringen inträffade år 2012, för både kväve och nederbörd.

Infografik om vattendragsbelastningen på Åland

Vattendragsbelastningen härstammar från bosättning, jordbruk, fiskodling, industri, turism och därtill naturlig avrinning och atmosfärisk deposition på vattenområde. Fosfor härstammar till stor del från fiskodlingarna på Åland, emedan kväve till stor del härstammar från dels jordbruk och fiskodlingar och dels naturlig avrinning. Observera att höga värden vissa år kan bero på hög nederbörd.

Uppdaterad 24.6.2021