Ekologisk hållbarhet 4: Vattendragsbelastningen på Åland

Detta nyckeltal redogör för vattendragsbelastningen på Åland (utsläpp av fosfor samt kväve) för åren 2012-2018. Under denna tidsperiod var det beräknade utsläppet av kväve ca 3 255 ton per år, medan det beräknade utsläppet av fosfor var ca 91 ton per år. Beräkningsmetoden för vattendragsbelastningen har förändrats och tyvärr finns ingen tidsserie tillgänglig. 

Infografik om vattendragsbelastningen på Åland

Vattendragsbelastningen härstammar från bosättning, jordbruk, fiskodling, industri, turism och därtill naturlig avrinning och atmosfärisk deposition på vattenområde. Fosfor härstammar till stor del från fiskodlingarna på Åland, emedan kväve till stor del härstammar från dels jordbruk och fiskodlingar och dels naturlig avrinning. Observera att höga värden vissa år kan bero på hög nederbörd.

Belastning från land är beräknad enligt Hype-modellen, atmosfärisk deposition är beräknad enligt Kustzonsmodellen och direktutsläpp är punktkällor (reningsverk och industri med utsläppspunkt i havet). 

Uppdaterad 13.4.2023