Arbetslöshetssituationen den 15 maj

Extra publicering med anledning av Coronaepidemins inverkan på den åländska arbetsmarknaden. Följande statistikmeddelande, arbetslöshetssituationen i slutet av maj, publiceras enligt plan vecka 23.

I korthet:

  • Antalet personer som registrerats som arbetslösa uppgick till 2 001 personer den 15 maj 2020, vilket är en ökning med 1 510 personer jämfört med maj 2019 samt en ökning med 252 personer jämfört med situationen den 15 april 2020. Ungefär hälften av de arbetslösa är dock permitterade.
  • Det relativa arbetslöshetstalet var den 15 maj historiskt högt, 13,1 procent jämfört med 3,2 procent i maj ifjol, en ökning med närmare tio procentenheter. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 12,3 procent och för männen 13,8 procent.
  • Arbetslösheten för unga under 25 år steg till 19,4 procent, jämfört med 4,9 procent i maj ifjol (+ 14,6 procentenheter). Ungdomsarbetslöshetstalet var per den 15 maj högre för männen, 21,1 procent, jämfört med 17,6 procent för kvinnorna.
  • Det fanns 105 lediga platser den 15 maj (inklusive 39 sommararbetsplatser), hela 254 färre än i maj 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 5,2 procent, vilket är 67,9 procentenheter lägre än maj ifjol.

Läs mer i den bifogade pdf-filen.

Arbetslöshet 15 maj 2020.pdf