Rättsväsende - Tabeller

< Rättsväsende

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Rättsväsende

Tabeller

Brott som kommit till myndigheternas kännedom 1980-2023 efter typ av brott
Tabell Excel Databas
Antal brottsoffer 2009-2023 efter kön och typ av brott
Tabell Excel Databas
Antal misstänkta för utredda brott 2006-2023 efter kön och typ av brott
Tabell Excel Databas