Social hållbarhet 2: Befolkningen blir äldre (födda och döda per 1000 medelbefolkning)

Åland har länge haft ett nativitetsöverskott (födelseöverskott), men på senare tid har överskottet minskat (åren 1999, 2003, 2012, 2015, 2016 samt 2020 hade Åland ett nativitetsunderskott). Dödligheten har, mer eller mindre, hållit sig på ungefär samma nivå sedan 1951, medan nativiteten har minskat markant sedan 50-talet. I längden innebär detta att befolkningen på Åland blir äldre.

Infografik om födda och döda på Åland

För att befolkningen i ett land skall öka, och inte minska, anses ett födelsetal på 2,1 per fertil kvinna vara nödvändigt (detta för att varje kvinna i snitt skall föda en flicka). I Europa är det i mycket få länder som födelsetalet idag är högre än 2,1, och på Åland har det de senaste åren varit ca 1,7.

Uppdaterad 24.5.2021