Social hållbarhet 3: Befolkning enligt ålder och kön, % (befolkningspyramid)

I detta nyckeltal illustreras åldersfördelningen för Ålands befolkning, en så kallad befolkningspyramid. Diagrammet i Excel-filen illustrerar tydligt de stora åldersgrupperna i åldern 50–59 år, samt de små åldersgrupperna i åldern yngre än 30 år. Utan en positiv nettoinflyttning skulle resultatet på sikt vara att Ålands befolkning minskade.

Infografik om befolkningens åldersfördelning på Åland

En befolkningspyramid har egentligen bara formen av en pyramid i ett utvecklingsland, där nativiteten är hög och medellivslängden låg. I ett industriland ökar mängden befolkning i arbetsför ålder, och när ett land har varit industrialiserat länge får man en större mängd pensionärer.

Uppdaterad 7.5.2024