Social hållbarhet 6: Arbetslösa efter arbetslöshetens längd (årsmedeltal)

Detta nyckeltal visar antalet arbetslösa arbetssökande och längden på arbetslösheten på Åland åren 2013–2021. Majoriteten av de arbetslösa får normalt ett jobb inom sex månader, men år 2021 fick mer än hälften av de arbetslösa arbetssökande vänta längre än så. Mängden arbetslösa personer steg chockartat år 2020 på grund av restriktionerna till följd av coronapandemin, även om om antalet sjönk under år 2021 har nivåerna innan coronapandemin ännu inte nåtts. Effekterna av coronapandemin och tillhörande restriktioner syns framförallt på en fortsatt ökning av antalet långtidsarbetslösa personer.

Infografik om arbetslöshetens längd på Åland

I Excel-filen nedan finns underlagsdata och diagram visar den månadsvisa utvecklingen av antalet långtidsarbetslösa. Som långtidsarbetslös räknas man när längden på arbetslösheten överstiger 6 månader.

Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Uppgifterna gäller endast på Åland bosatt arbetslös arbetskraft.

Uppdaterad 29.4.2022