Social hållbarhet 9: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom samt uppklarade brott

Detta nyckeltal illustrerar förekomsten av brottslighet som kommit polisen till kännedom, samt utvecklingen av antalet uppklarade brott åren 1980 till 2020. År 2020 har mängden brott har ökat något igen, efter en tydlig minskning åren 2017–2018. Sedan 1980 har i genomsnitt 66,5 procent av brotten klarats upp (brott och förseelser totalt). Medeltalet var ca 79,8 procent år 2020, en ökning från 76,4 procent år 2019.

Infografik om brottslighet som kommit myndigheterna till kännedom på Åland

Statistiken har ändrats något de senare åren och uppgifterna i detta nyckeltal kan inte helt jämföras med tidigare publicerade uppgifter. Uppklarningsprocenten anger antalet brott (brott och förseelser totalt) som blivit uppklarade under ett visst år, i procent av antalet brott som har kommit till myndigheternas kännedom under samma år. Uppklaringsprocenten kan således teoretiskt bli högre än 100 procent. Uppklarningsprocenten för enbart strafflagsbrott är marginellt lägre.

Uppdaterad 29.4.2022