Social hållbarhet 9: Brottslighet som kommit till myndigheternas kännedom samt uppklarade brott

Detta nyckeltal illustrerar förekomsten av brottslighet som kommit polisen till kännedom, samt utvecklingen av antalet uppklarade brott åren 1980 till 2023. År 2023 var antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom 3 261 till antalet, antalet ökade något jämfört med år 2022 (3 181 brott). Sedan 1980 har i genomsnitt 67 procent av brotten klarats upp (brott och förseelser totalt). Medeltalet var ca 83,1 procent år 2023, en liten ökning från ca 78,6 procent år 2022.

Infografik om brottslighet som kommit myndigheterna till kännedom på Åland

Statistiken har ändrats något under den redovisade tidsperioden, och uppgifterna i detta nyckeltal kan inte helt jämföras med tidigare publicerade uppgifter. Uppklarningsprocenten anger antalet brott (brott och förseelser totalt) som blivit uppklarade under ett visst år, i procent av antalet brott som har kommit till myndigheternas kännedom under samma år. Uppklaringsprocenten kan således teoretiskt bli högre än 100 procent. Uppklarningsprocenten för enbart strafflagsbrott är marginellt lägre.

Uppdaterad 16.5.2024