Utbildning - Grundskolan - Tabeller

< Grundskolan

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Grundskolan

Tabeller

Elever i grundskolan 1975-2023 efter stadium
Tabell Excel Databas
Elever  i grundskolan 2023 efter skola och årskurs
Tabell Excel Databas
Elever i grundskolan 1990-2023 efter elevens hemkommun
Tabell Excel Databas
Elever i grundskolan 2023 efter elevens hemkommun och typ av skola (bl.a. hemundervisning)
Tabell Excel Databas
Antal elever med stöd för lärande och skolgång 2015-2023 efter kön och typ av stöd
Tabell Excel Databas
Andel högstadieelever som läser inget, ett eller två frivilliga språk 2023 efter antal språk och skola
Tabell Excel Databas
Andel grundskoleelever som läser frivilliga språk 2023 efter språk, kön och årskurs
Tabell Excel Databas
Elever i grundskolan 2012-2023 efter modersmål
Tabell Excel Databas

Exceltabeller