Utbildning - Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland

< Tillbaka

Statistiken omfattar sökande, studerande och avlagda examina vid Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Ålands folkhögskola och Högskolan på Åland. Uppgifterna gäller situationen i början av läsåret, eller den 20 september.

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland

Tabeller

Gymnasienivå

Platser, sökande och antagna vid åländsk utbildning på gymnasienivå 2022 efter skola och utbildningsprogram
Tabell Excel Databas
Studerande på gymnasienivå hösten 2022 efter kön, skola och utbildningsprogram
Tabell Excel Databas
Studerande på gymnasienivå hösten 2011-2022 efter skola och hemort
Tabell Excel Databas
Avlagda examina på gymnasienivå 2005-2022 efter skola
Tabell Excel Databas
Avlagda examina på gymnasienivå 2022 efter utbildningsområde, hemort och kön
Tabell Excel Databas

Högskola

Platser, sökande, och antagna vid Högskolan på Åland 2022 efter utbildningsprogram
Tabell Excel Databas
Studerande vid Högskolan på Åland hösten 2022 efter kön och utbildningsprogram
Tabell Excel Databas
Studerande vid Högskolan på Åland hösten 2005-2022 efter kön och hemort
Tabell Excel Databas
Avlagda examina vid Högskolan på Åland 2012-2022 efter utbildningsprogram
Tabell Excel Databas
Avlagda examina vid Högskolan på Åland 2022 efter utbildningsområde, hemort och kön
Tabell Excel Databas

Folkhögskola

 Platser, sökande och antagna vid Ålands folkhögskola 2022 efter linje
Tabell Excel Databas
Studerande vid Ålands folkhögskola hösten 2006-2022 efter kön och hemort
Tabell Excel Databas

Exceltabeller