Utbildning - Utbildning efter grundskolan - Tabeller

< Utbildning efter grundskolan

Skapa egna tabeller i vår databas

Databas - Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland

Tabeller

Gymnasienivå

Platser, sökande och antagna vid åländsk utbildning på gymnasienivå 2023 efter skola och utbildningsprogram
Tabell Excel Databas
Studerande på gymnasienivå hösten 2023 efter kön, skola och utbildningsprogram
Tabell Excel Databas
Studerande på gymnasienivå hösten 2011-2023 efter skola och hemort
Tabell Excel Databas
Avlagda examina på gymnasienivå 2005-2023 efter skola
Tabell Excel Databas
Avlagda examina på gymnasienivå 2023 efter utbildningsområde, hemort och kön
Tabell Excel Databas

Högskola

Platser, sökande, och antagna vid Högskolan på Åland 2023 efter utbildningsprogram
Tabell Excel Databas
Studerande vid Högskolan på Åland hösten 2023 efter kön och utbildningsprogram
Tabell Excel Databas
Studerande vid Högskolan på Åland hösten 2005-2023 efter hemort
Tabell Excel Databas
Avlagda examina vid Högskolan på Åland 2012-2023 efter utbildningsprogram
Tabell Excel Databas
Avlagda examina vid Högskolan på Åland 2023 efter utbildningsområde, hemort och kön
Tabell Excel Databas

Folkhögskola

 Platser, sökande och antagna vid Ålands folkhögskola 2023 efter linje
Tabell Excel Databas
Studerande vid Ålands folkhögskola hösten 2006-2023 efter kön och hemort
Tabell Excel Databas

Exceltabeller