Arbetslöshetssituationen april 2005

Den öppna arbetslöshetsgraden var i april 2,0 %. Jämfört med april 2004 har arbetslöshetsgraden inte förändrats.
Arbetslösheten för män var i april 2,4 % och den har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med april 2004.
För kvinnor var arbetslösheten i april 1,6 % vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med april 2004.
Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i april 2,3 %.
Den öppna arbetslöshetsgraden var i april 2,0 %. Jämfört med april 2004 har arbetslöshetsgraden inte förändrats.
Arbetslösheten för män var i april 2,4 % och den har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med april 2004.
För kvinnor var arbetslösheten i april 1,6 % vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med april 2004.
Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i april 2,3 %.
För män var den totala arbetslösheten 2,8 % och för kvinnor 1,8 %. Det totala antalet arbetslösa var 314 personer.

Läs hela meddelandet här.