Arbetslöshetssituationen april 2006

Den öppna arbetslöshetsgraden var i april 2,0 procent. Jämfört med april 2005 var arbetslöshetsgraden oförändrad. Arbetslösheten för män var i april 2,3 procent, vilket är 0,1 procentenheter lägre än i april 2005. För kvinnor var arbetslösheten i april 1,7 procent, och den är 0,1 procentenheter högre än i april 2005. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i april 2,3 procent, ofärändrad sedan april 2005. För män var den totala arbetslösheten 2,7 procent och för kvinnor 1,9 procent. Det totala antalet arbetslösa var 310 personer, vilket är 4 personer färre än i april 2005. Av de arbetslösa var 38 personer placerade genom åtgärder, vilket är en person färre än i april 2005. Antalet lediga platser var i april 287 stycken, vilket är en minskning från april 2005 med 87 platser, och 79 platser färre än i mars 2006.

Läs hela meddelandet nedan: