Arbetslöshetssituationen april 2007

Arbetslösheten oförändrad, antalet lediga platser högre
I april uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,0 procent, samma som april ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 56 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,4 procent. Arbetslöshetsgraden var 0,6 procentenheter högre för de åländska männen än kvinnorna. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (4,4 procent) och för de 55 år fyllda (2,6 procent) var högre i april i år jämfört med april ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 10 personer till 76 jämfört med april ifjol, vilket ger en arbetslöshetsgrad på 0,6 procent för denna kategori. Antalet lediga platser var i april 437 stycken, och det är 150 platser fler än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platsernas andel av antalet öppet arbetslösa var  162,5 procent i april i år, vilket var 56,9 procentenheter högre än i april ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,2 respektive 2,6 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 98 procent. Trenden för arbetslösheten har en längre tid varit så gott som oförändrad, medan andelen lediga platser ser ut att återigen börjat stiga efter en period av en lägre nivå. Två nya tabeller visar arbetssökande efter utbildningsnivå och tillsatta platser efter tillsättningstid. Majoriteten av de arbetslösa har utbildning på mellannivå eller lägre. Nästan två tredjedelar av de tillsatta platserna tillsattes inom tre veckor. En jämförelse med april ifjol visar att antalet tillsatta platser ökat med 20 platser (från 285  till 305 platser). Flest tillsatta platser (96 stycken) fanns inom yrkeskategori service.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.