Arbetslöshetssituationen april 2009

 

Den öppna arbetslöshetsgraden var 2,3 procent i aprilI april uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,3 procent, 0,4 procentenheter högre än i april ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 39 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 2,6 procent, och den var 1,2 procentenheter högre för de åländska männen (3,2 procent) än för kvinnorna (2,0 procent). Den totala arbetslöshetsgraden var 0,4 procentenheter högre än i april 2008. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (4,8 procent) var 1,7 procentenheter högre än i april ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,2 procent) var 0,4 procentenheter lägre i april i år jämfört med april ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 11 personer till 67 jämfört med april ifjol, och utgör 0,5 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden ökar mest på landsbygden och i skärgården
En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden på landsbygden ökar, i april var den 1,9 procent medan den i april ifjol var 1,2 procent. I Mariehamn ökade arbetslöshetsgraden marginellt i april till 2,7 procent (2,7 procent i april ifjol) medan den i skärgården ökade till 2,5 procent (1,7 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i april högst i Kökar med 4,8 procent och lägst i Föglö med 0,4 procent.

Antalet lediga platser minskar
Antalet lediga platser var i april 256 stycken, och det är hela 88 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 81,0 procent i april i år, vilket var 55,5 procentenheter lägre än i april ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,4 respektive 2,7 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 56,0 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 741 st i slutet av april vilket är 86 personer fler än ett år tidigare. Under april månad tillsattes 214 st lediga platser, vilket var 113 st färre än under april ifjol.  Av de tillsatta platserna tillsattes ca 50 procent inom tre veckor jämfört med ca 45 procent under april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (72 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 9 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.