Arbetslöshetssituationen april 2010

Arbetslöshetsgraden högre än för ett år sedan

I april uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 3,3 procent, 1,0 procentenheter högre än i april ifjol. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 71 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,8 procent, och den var 0,6 procentenheter högre för de åländska männen (4,1 procent) än för kvinnorna (3,5 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (6,7 procent) var 1,9 procentenheter högre än i april ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,9 procent) var 0,7 procentenheter högre i april i år jämfört med april ifjol. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 50 personer till 117 jämfört med april ifjol, och utgör 0,8 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden minskade i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn fortsättningsvis var högre än för ett år sedan, i april var den 4,1 procent medan den i april ifjol var 2,7 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i april 2,7 procent (1,9 procent i april ifjol) medan den i skärgården minskade till 2,4 procent (2,5 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i april högst i Eckerö med 4,3 procent och lägst i Föglö med 1,5 procent.

Antalet lediga platser fortsätter att minska

Antalet lediga platser var i april 216 stycken, och det är 40 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är dessutom en stor del sommarvikariat, 94 st (per den 30.4). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 47,9 procent i april i år, vilket var 33,1 procentenheter lägre än i april ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 3,5 respektive 4,0 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 32,7 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 887 st i slutet av april vilket är 146 personer mer än ett år tidigare. Under april månad tillsattes 186 st lediga platser, vilket 28 platser mindre än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 39 procent inom tre veckor jämfört med ca 50 procent under april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (74 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 3 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 4 maj 2010

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)