Arbetslöshetssituationen april 2011

Arbetslöshetsgraden sjönk kraftigt i april

I april sjönk den öppna arbetslöshetsgraden till 2,5 procent, jämfört med april ifjol då den var 3,3 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 61 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,0 procent, och den var 0,6 procentenheter högre för de åländska männen (3,3 procent) än för kvinnorna (2,7 procent). Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (4,9 procent) var 1,8 procentenheter lägre än i april ifjol.  Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,4 procent) var 0,5 procentenheter lägre i april i år jämfört med april ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (105 st) minskade med 12 personer jämfört med april ifjol, och utgör 0,7 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden sjunker i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk kraftigt i april till 3,2 procent, i april ifjol var den 4,1 procent. På landsbygden sjönk arbetslöshetsgraden i april till 2,1 procent (2,7 procent i april ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,1 procent (2,4 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i april fortsättningsvis högst i Eckerö med 5,6 procent, medan Sottunga inte hade några arbetslösa.

Antalet lediga platser fortsätter att öka

Antalet lediga platser var i april 293 stycken, och det är hela 77 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. Av de lediga platserna är en stor del sommarvikariat, 141 st (i april ifjol 94 st). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 80,9 procent i april i år, vilket var 33,0 procentenheter högre än i april ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,7 respektive 3,1 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 55,9 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 853 st i slutet av april vilket är 34 personer färre än ett år tidigare. Under april månad tillsattes 228 st lediga platser, vilket är hela 42 platser fler än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 48 procent inom tre veckor jämfört med ca 39 procent under april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (101 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 3 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 maj 2011

Frågor om arbetslöshetssituationen besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)