Arbetslöshetssituationen april 2013

Arbetslöshetsgraden 3,1 procent i april

I april ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3,1 procent, en ökning med ca 0,4 procentenheter jämfört med april ifjol då den var 2,7 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 55 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,5 procent, och var för de åländska männen 4,2 procent och för de åländska kvinnorna 2,8 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,1 procent) var 1,3 procentenheter högre än i april ifjol. Arbetslösheten för de 55 år fyllda (2,5 procent) var 0,4 procentenheter högre än i april ifjol. Antalet långtidsarbetslösa (143 st) var 31 personer fler jämfört med april ifjol, och utgör 1,0 procent av arbetskraften.

Arbetslöshetsgraden sjunker i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i april till 3,8 procent, i april ifjol var den 3,4 procent. På landsbygden ökade arbetslöshetsgraden i april till 2,6 procent (2,2 procent i april ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,0 procent (även den 2,2 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i april alltjämt högst i Eckerö, med 3,9 procent, medan den var lägst i Föglö där den uppgick till 1,1 procent.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2013
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökar

Antalet lediga platser var i april 307 stycken (inklusive 119 sommararbetsplatser samt 5 platser utanför Åland), och det är 25 platser fler jämfört med situationen ett år tidigare. I april ifjol var sommararbetsplatserna 134 st (även 4 lediga platser utanför Åland). De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 70,9 procent i april i år, vilket är 3,1 procentenheter mindre än april ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i april till 3,5 procent och den totala arbetslösheten till 3,8 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 49,0 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 915 st i slutet av april vilket är 46 personer fler än ett år tidigare. Under april månad tillsattes 328 st lediga platser, vilket är 85 platser mer än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 43,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 65,0 procent i april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 139 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 6 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax) eller

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 3 maj 2013

Kommande publicering preliminärt 3 juni 2013