Arbetslöshetssituationen april 2014

Arbetslöshetsgraden 4,0 procent i april

I april var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 4,0 procent, i april ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 3,1 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 40 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,3 procent, och var för de åländska männen 5,0 procent och för de åländska kvinnorna 3,6 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 7,2 procent, i april ifjol var den 7,1 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,2 procent, i april ifjol var andelen 2,5 procent. Antalet långtidsarbetslösa (165 st) ökade jämfört med april ifjol (143 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (1,0 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden högst i Kumlinge

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn ökade i april till 5,3 procent, i april ifjol var den 3,8 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i april 3,1 procent (2,6 procent i april ifjol) medan den i skärgården ökade till 3,5 procent (2,0 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i april högst i Kumlinge, med 5,8 procent, medan det i Sottunga inte fanns några arbetslösa i april.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2014
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Antalet lediga platser ökade något

Antalet lediga platser var i april 334 stycken (inklusive 116 sommarjobb och 58 platser utanför Åland), och det är 27 platser mer än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 57,6 procent i april i år, vilket är 13,3 procentenheter mindre än april ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i april till 4,3 procent och den totala arbetslösheten till 4,5 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 38,5 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 056 st i slutet av april vilket är hela 141 personer fler än ett år tidigare. Under april månad tillsattes 259 st lediga platser, vilket är hela 69 platser färre än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 48,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 43,9 procent i april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkeskategorin service (med 72 st). Av samtliga tillsatta tjänster var 5 st sjöarbetsplatser.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 5 maj 2014 

Kommande publicering preliminärt 2 juni 2014