Arbetslöshetssituationen april 2015

Arbetslöshetsgraden 3,7 procent i april

I april var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 3,7 procent, i april ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden 4,0 procent. Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 47 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 4,0 procent, och var för de åländska männen 4,8 procent och för de åländska kvinnorna 3,3 procent. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 4,5 procent, i april ifjol var den 7,2 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,4 procent, i april ifjol var andelen 3,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa (177 st) ökade jämfört med april ifjol (165 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (1,1 procent ifjol).

Arbetslöshetsgraden sjönk både i Mariehamn och i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i Mariehamn sjönk i april till 4,6 procent, i april ifjol var den 5,3 procent. På landsbygden var arbetslöshetsgraden i april 3,2 procent (3,1 procent i april ifjol) medan den i skärgården sjönk till 2,3 procent (3,5 procent i april ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i april högst i Eckerö och Geta (med 5,1 procent vardera) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000-2015
Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet) 

Lägre antal lediga platser i april

Antalet lediga platser var i april 257 stycken (inklusive 88 sommarjobb och 15 platser utanför Åland), och det är hela 77 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 47,7 procent i april i år, vilket är 9,9 procentenheter lägre än april ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna arbetslösheten uppgick i april till 4,0 procent och den totala arbetslösheten till 4,3 procent, de lediga platsernas andel av arbetslösa uppgick till 31,8 procent. Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 066 st i slutet av april vilket är tio personer fler än ett år tidigare. Under april månad tillsattes 305 st lediga platser, vilket är 46 platser fler än under april ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 50,8 procent inom tre veckor, jämfört med ca 48,3 procent i april ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 107 st).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 5 maj 2015

Kommande publicering preliminärt 2 juni 2015