Arbetslöshetssituationen augusti 2003

ÅSUB presenterar i samarbete med Ålands arbetsförmedlingsbyrå en ny statistikserie med månatliga uppgifter om arbetsmarknadsläget. Arbetsförmedlingen har tidigare publicerat arbetslöshetsuppgifterna i ett eget blad, medan ÅSUB i huvudsak har publicerat uppgifterna i samband med konjunkturöversikterna två gånger om året. Detta statistikmeddelande har tagits fram i syfte att lyfta fram arbetslöshetssiffrorna, öka bredden på de uppgifter som publiceras och förbättra aktualiteten. Att statistikserien introduceras efter sommarsäsongen ser vi som speciellt lägligt, det är alltid av särskilt intresse att följa sysselsättningsläget efter högsäsongen. Uppgifterna publiceras gemensamt av ÅSUB och arbetsförmedlingen för att på bästa sätt ta tillvara de båda myndigheternas information och resurser.

Detta statistikmeddelande innehåller uppgifter om arbetslöshetssituationen på Åland den 31.8.2003. Uppgifterna i meddelandet grundar sig på registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och skiljer sig därmed från den statistik som till exempel Statistikcentralen publicerar som har de urvalsbaserade Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som grund. Fördelen med den registerbaserade statistiken är att den ger större tillförlitlighet i de månadsvisa redovisningarna på regional nivå.

Arbetslösheten steg i augusti
Den öppna arbetslöshetsgraden var i augusti 1,9 %. Jämfört med juli är det en ökning med 0,2 procentenheter och även jämfört med augusti 2002 handlar det om en ökning med 0,2 procentenheter. För män var arbetslösheten i augusti 1,7 % och för kvinnor 2,1 %. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i augusti 2,1 %. För män var den totala arbetslösheten 2,0 % och för kvinnor 2,2 %. Det totala antalet arbetslösa var 276 personer, vilket är en ökning från juli med 24 personer. Jämfört med augusti 2002 är det en ökning med 34 personer. Av de arbetslösa var 31 personer placerade genom åtgärder. Antalet lediga platser var i augusti 156 stycken, vilket är en minskning från juli med 77 platser. Jämfört med augusti ifjol är det en minskning med 36 platser.

Antalet arbetslösa personer yngre än 25 år var i augusti 42 personer, vilket är en ökning med 19 personer jämfört med augusti 2002. Antalet arbetslösa äldre än 54 år var i augusti 39 personer, en minskning med 6 personer jämfört med augusti ifjol. Även antalet långtidsarbetslösa minskade från 56 personer i augusti ifjol till 50 personer i augusti i år.

Hela meddelandet kan läsas här.