Arbetslöshetssituationen augusti 2004

Den öppna arbetslöshetsgraden var i augusti 2,3 %. Jämfört med juli har arbetslöshetsgraden ökat med 0,4 procentenheter och jämfört med augusti 2003 är ökningen lika stor. För män var arbetslösheten i augusti 2,6 % och för kvinnor 2,0 %. Antalet arbetslösa personer yngre än 25 år var i augusti 77 personer (5,8 %), vilket är en ökning med 35 personer jämfört med augusti 2003.

För att läsa hela statistikmeddelandet, klicka här.