Arbetslöshetssituationen augusti 2004

Den öppna arbetslöshetsgraden var i augusti 2,3 %. Jämfört med juli har arbetslöshetsgraden ökat med 0,4 procentenheter och jämfört med augusti 2003 är ökningen lika stor. För män var arbetslösheten i augusti 2,6 % och för kvinnor 2,0 %. Antalet arbetslösa personer yngre än 25 år var i augusti 77 personer (5,8 %), vilket är en ökning med 35 personer jämfört med augusti 2003.

För att läsa hela statistikmeddelandet, klicka här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden