Arbetslöshetssituationen augusti 2005

Den öppna arbetslöshetsgraden var i augusti 2,4 procent. Jämfört med augusti 2004 har arbetslöshetsgraden stigit 0,1 procentenheter. Arbetslösheten för män var i augusti 2,5 procent, vilket är 0,1 procentenhter lägre än i augusti 2004. För kvinnor var arbetslösheten i augusti 2,2 procent, och den har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med augusti 2004. Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar personer i sysselsättningsåtgärder, var i augusti 2,6 procent, oförändrad från augusti 2004. För män var den totala arbetslösheten 2,8 procent och för kvinnor 2,4 procent. Det totala antalet arbetslösa var 353 personer, vilket är 10 personer fler än i augusti 2004. Av de arbetslösa var 35 personer placerade genom åtgärder, vilket är samma antal som i augusti 2004. Antalet lediga platser var i juni 128 stycken, vilket är en minskning från augusti 2004 med 65 platser.

Vill du läsa hela meddelandet, klicka här.