Arbetslöshetssituationen augusti 2006

Arbetslösheten sjönk något, antalet lediga platser steg från fjolåret

I augusti uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,1 procent och den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 37 personer i sysselsättningsåtgärder) till 2,4 procent. Den stigande arbetslöshetsgraden varierar beroende på kön och ålder. Arbetslöshetsgraden var något lägre för de åländska männen än för kvinnorna. Männens arbetslöshetsgrad har varit  nedåtgående under det senaste året, medan kvinnornas arbetslöshetsgrad varit oförändrad. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (4,9 procent) samt för de 55 år fyllda (2,3 procent) var båda 0,3 procentenheter högre i augusti i år jämfört med augusti ifjol.  Antalet långtidsarbetslösa sjönk från 54 ifjol till 46 personer, vilket ger en arbetslöshetsgrad på 0,3 procent. En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (2,9 procent) jämfört med i de övriga regionerna.

Antalet lediga platser var i augusti 158 stycken, vilket är 30 stycken fler jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga jobben överstiger antalet öppet arbetslösa inom yrkeskategorierna hälsovård och socialt arbete, service samt inom transport och kommunikation. De lediga platsernas andel av antalet öppet arbetslösa var drygt 55 procent i augusti.    

Hela meddelandet kan du läsa nedan: